Leren ventileren
met gratis lespakket

Download hier het lespakket

Lespakket Leren Ventileren
voor Primair onderwijs

Wat is ventileren? Waarom is ventileren zo belangrijk? En hoe kan je het beste ventileren? Op deze vragen geeft het lespakket Leren Ventileren antwoord. Het doel van het lespakket is om te zorgen voor meer bewustwording en begrip bij leerlingen over ventileren.

Op veel scholen staan de ramen geregeld open. Dit is nodig om voldoende frisse lucht in de klassen te krijgen. Frisse lucht is belangrijk voor de concentratie, gezondheid en om virusverspreiding te voorkomen. Met name vanwege het laatste is ventilatie op scholen een veel besproken onderwerp. Naast de acties die de scholen zelf nemen om goed te ventileren is meer bewustwording bij de leerlingen ook nodig. Waarom moet het raam open? Zelfs als het koud is!


Met het lespakket Leren Ventileren leren de leerlingen op een heldere en leuke manier waarom ventileren zo belangrijk is en hoe dit wordt gedaan.

Download hier de poster
Inhoud lespakket Leren Ventileren

Het gratis lespakket Leren Ventileren is ontwikkeld voor het primair onderwijs en heeft verschillende differentiatie mogelijkheden. Op een interactieve manier leren de kinderen wat ventileren inhoudt en hoe je dit het beste kunt doen. Het lespakket bestaat uit:

  • Een leswijzer die de les van A tot Z beschrijft. Deze is dankzij verschillende differentiaties voor meerdere niveaus te gebruiken. De les is inclusief proefje en praktische tips om zo comfortabel mogelijk te ventileren.
  • Een (digibord) les als ondersteuning die tijdens de les gebruikt kan worden als leidraad.
  • Een game, waar je de gevolgen van niet ventileren en wel ventileren ervaart.
  • Een digitale poster Leren Ventileren, die geprint in de klas kan worden opgehangen, zodat ventileren onderdeel wordt van de dagelijkse routine. Vraag het digitaal lespakket direct aan via het contactformulier.
  • Een extra opdracht voor het einde van de les.
Download hier het lespakket

Bekijk de video voor een impressie van een les Leren Ventileren met het lespakket

Volg ons via: